Baseballový den s Ježky Jihlava

11.05.2018

Část tohoto sportoviště jsme na jaře převzali do užívání a získali tak možnost vybudovat zde vlastní hřiště, vhodné pro pořádání baseballových zápasů, ale i sportovních akcí pro veřejnost. Areálu se tak pomalu vrací jeho původní účel a opět zde denně sportují desítky dětí, nejenom nejmenších baseballistů, ale také atletů a dalších členů jihlavských sportovních klubů. Vlastní hřiště je pro nás nezbytným krokem, bez kterého by nebyl další rozvoj klubu možný. Areál chceme dále rozvíjet a postupně zde vybudovat komplexní sportovní areál s mládežnickým baseballovým hřištěm umožňující široké využití.

Oživený areál tak symbolicky otevřel osmý ročník školního baseballového turnaje, který je již pravidelnou součástí Baseballového dne s Ježky Jihlava. Kromě osmi školních týmů se turnaje a jeho doprovodného programu zúčastnily také děti z družin a mateřských škol.

Tradiční baseballový turnaj a Baseballový den s Ježky Jihlava se poprvé konal na nově vznikajícím baseballovém hřišti v areálu ZŠ Otokara Březiny.

Odpolední část Baseballového dne je pravidelně určena veřejnosti a rodinám s dětmi. Ty měly možnost vyzkoušet si pod dohledem trenérů všechny potřebné baseballové dovednosti, jako odpalování míčků z nadhazovacího stroje, hod na přesnost nebo chytání míčku baseballovými rukavicemi a navíc se i aktivně zapojit do baseballového tréninku či zápasu.
I díky odpoledního programu se celkem se Baseballového dne, zařazeného do projektu ČUS-Sportuj s námi, zúčastnilo přes 400 dětí a podařilo se tak překročit návštěvnost minulého ročníku.