Příměstský tábor 2023

Termíny:
I.)     3. - 7. července 2023
II.)  10. - 14. července 2023
denně od 7:30 - 17:00 

Místo konání:
baseballové hřiště u ZŠ Otokara Březiny
+ další sportoviště v Jihlavě
(v případě deště tělocvična ZŠ O. Březiny)  

Věk:
6 - 11 let
(ročníky 2017 - 2010)

Cena celkem:
2 800 Kč

 • strava (oběd, 2x svačina, pitný režim),
 • táborové tričko,
 • vstupné Zoo, jízdné,
 • drobné odměny a ceny

Kapacita tábora:
30 dětí / turnus

Náplň tábora a aktivity:

 • míčové a sportovní hry
 • základy baseballu a pálkovacích her
 • kolektivní hry a atletika
 • hry v přírodě a turistika - celodenní výlet
 • návštěva ZOO
 • Závěrečná Olympiáda dovednostních disciplín

Platba tábora:
Platba je rozdělena na dvě části:

 • záloha: 1.000 Kč je splatná při odeslání přihlášky a je nutná pro její přijetí a rezervaci místa
  (v případě zrušení přihlášky ze strany rodičů po jejím zaplacení je záloha nevratná)
 • doplatek: 1.800 Kč je splatný do 15.6.2023

Závazná přihláška