Ostatní články

Grilování k baseballu prostě patří a tak jsme na závěrečném tréninku před prázdninami zvládli nejen baseballové zápasy rodičů s dětmi, ale i super posezení a grilování na školní zahradě.

Část tohoto sportoviště jsme na jaře převzali do užívání a získali tak možnost vybudovat zde vlastní hřiště, vhodné pro pořádání baseballových zápasů, ale i sportovních akcí pro veřejnost. Areálu se tak pomalu vrací jeho původní účel a opět zde denně sportují desítky dětí, nejenom nejmenších baseballistů, ale také atletů a dalších členů jihlavských...

I přes velkou nepřízeň počasí proběhl posedmé Jarní baseballový turnaj základních škol, tentokrát rozšířený i o odpolední část pro rodiny s dětmi.

Dopolední část programu je tvořena baseballovým turnajem základních škol z Jihlavy a blízkého okolí. V průběhu turnaje si budou moci žáci vyzkoušet některé z dovednostních soutěží, jako hod či odpal na přesnost.