Baseballový den s Ježky Jihlava

02.04.2017

20. dubna 2017
8:30 - 18:00

Dopolední část programu je tvořena baseballovým turnajem základních škol z Jihlavy a blízkého okolí. V průběhu turnaje si budou moci žáci vyzkoušet některé z dovednostních soutěží, jako hod či odpal na přesnost.

Odpolední část programu je určena pro širokou veřejnost, především pro děti prvního stupně a jejich rodiče. Příchozí si budou moci vyzkoušet jednotlivé baseballové dovednosti - hod na přesnost, rychlost či vzdálenost, odpálit míček hozený nadhazovacím strojem, či vyzkoušet si catchrovskou výstroj a další. Dále se budou moci seznámit s činností i úspěchy baseballového klubu.

V průběhu odpoledního programu bude k vidění ukázkový baseballový trénink dětí do devíti let a pro zájemce z řad dětí bude možné se zapojit do otevřeného tréninku, kde se pod vedením trenérů mají možnost stát baseballistou na zkoušku.

Termín konání: 20. 4. 2017
Místo: školní hřiště ZŠ Březinova, Demlova 34, 58601 Jihlava

Program:
8.00-12.00 Baseballový turnaj základních škol
12.00-16.00 baseballové dovednosti pro veřejnost,
16.00-17.00 Ukázkový trénink baseballu
17.00-18.00 Otevřený trénink baseballu pro zájemce z řad dětí