Baseballový den s Ježky Jihlava

20.04.2017

I přes velkou nepřízeň počasí proběhl posedmé Jarní baseballový turnaj základních škol, tentokrát rozšířený i o odpolední část pro rodiny s dětmi.

Dopolední část byla z velké části přesunuta do tělocvičny, kde se odehrála všechna utkání. Venku pak probíhaly dovednostní disciplíny a soutěže.

Odpolední část Baseballového dne pak proběhla podle plánu zcela venku a navzdory mrazivému počasí bez zásadnějších změn v programu. Děti měly možnost vyzkoušet si pod dohledem trenérů všechny potřebné baseballové dovednosti, jako odpalování míčků z nadhazovacího stroje, hod na přesnost nebo chytání míčku baseballovými rukavicemi. Na závěr navíc shlédly nebo se i aktivně zapojily do baseballového tréninku.

Celý program Baseballového dne se u dětí i rodičů těšil velkému zájmu a nadšení, a tak věříme, že se s mnohými z dnešních hráčů budeme na baseballovém hřišti potkávat na dále už v barvách našeho dresu.