Ostatní články

I přes velkou nepřízeň počasí proběhl posedmé Jarní baseballový turnaj základních škol, tentokrát rozšířený i o odpolední část pro rodiny s dětmi.

Dopolední část programu je tvořena baseballovým turnajem základních škol z Jihlavy a blízkého okolí. V průběhu turnaje si budou moci žáci vyzkoušet některé z dovednostních soutěží, jako hod či odpal na přesnost.

Dnes jsme na ZŠ OTOKARA BŘEZINY zahájili podzimní ukázky baseballu v hodinách tělesné výchovy a navíc jsme zde odstartovali republikovou soutěž v hodu do dálky. V dalších dnech se do soutěže zapojí všichni žáci prvních až třetích tříd.

V plném proudu bylo o víkendu 9.-11. září rodinné soustředění v Křižanově. Celkově se ho účastnilo 21 hráčů a 23 rodičů. Za ideálního letního počasí proběhlo soustředění ve vysokém tempu, nechybělo zdokonalování baseballových dovedností, soutěže, opékání buřtů a baseballové zápasy.